Trias Energetica

Als we het bij ADVILATEUR® hebben over slimme manieren om met energie om te gaan, gebruiken we vaak de term Trias Energetica, maar wat bedoelen we daarmee? Trias Energetica is een strategie om zo schoon en zuinig mogelijk om te gaan met de energiebronnen die beschikbaar zijn, ontwikkeld door een studentengroep aan de TU Delft in 1979.

De drie stappenstrategie is bedoeld voor de overheid en bedrijven, maar ook voor u als consument. Juist in een periode waarin we weliswaar steeds meer duurzame energie toepassen, maar óók nog aardgas, olie en steenkool nodig hebben.

Trias Energetica bestaat uit drie onderdelen die samen de basis voor een effectief energiebeleid vormen.

 • Beperk de energievraag zoveel mogelijk
 • Gebruik zoveel mogelijk energie uit duurzame bronnen
 • Ga zo efficiënt mogelijk om met fossiele brandstoffen

Trias Energetica is géén stappenplan. Om energie te besparen zullen alle drie de onderdelen tegelijkertijd moeten worden ingezet. 

Stap 1

Pas bestaande bouwkundige- en installatietechnische maatregelen toe, met een lagere energiebehoefte als doel. Deze passieve maatregelen zijn energieneutraal en kunnen zowel bij nieuwbouw als renovatie worden toegepast. Een aantal van de vele mogelijkheden zijn:

 • het optimaliseren en verduurzamen van systemen met een hoge energiebehoefte, zoals verwarmingsinstallaties;
 • het toepassen van een goede zone-regeling en een passende regelstrategie waarmee tot 40% besparing op gasverbruik kan worden behaald;
 • het gebruik van hoogwaardige isolatie zoals HR+++ glas;
 • het gebruik van natuurlijk daglicht.

Stap 2

Gebruik waar mogelijk duurzame energiebronnen en energie uit reststromen. Tijdens de tweede stap worden duurzame energie en/of energie uit reststromen gebruikt voor een duurzaam resultaat. Onderstaand een aantal voorbeelden van duurzame methoden:

 • warmteterugwinning: maak gebruik van energie en warmte die het gebouw verlaat, bijvoorbeeld door ventilatie.
 • restwarmte: maak gebruik van restwarmte die vrijkomt tijdens industriële processen in het pand, zoals uit stook- en serverruimtes.
 • zelf opwekken: maak gebruik van zonnepanelen en zonneboilers of windturbines om duurzame energie op te wekken.
 • warmte-koude opslag: maak gebruik van systemen die warmte en/of koude kunnen afvoeren en opslaan in de bodem voor later gebruik.

Stap 3

Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt en compenseer met duurzame energie. Wanneer de bestaande energievraag is beperkt en duurzame methoden zijn toegepast is het noodzaak om bestaande installaties efficiënt in te regelen. Op deze manier wordt het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch beperkt. Denk aan oplossingen als:

 • het gebruik van HR-installaties;
 • het gebruik van een passende zone-regeling in combinatie met  dynamisch-hydronisch balanceren van bestaande verwarmingsinstallaties bespaart tot 40% op het gasverbruik;
 • het gebruik van regelbare verlichting in combinatie met zaken als een daglichtregeling en aanwezigheidsdetectie;
 • het gebruik van energiezuinige apparaten om de behoefte aan koeling af te laten nemen.

© 2023 Advilateur | Instalweb.nl